UNESCO-werelderfgoed St. Michaeliskerk

In 2010 vierde de Michaeliskerk zijn duizendjarig bestaan. Tussen 2005 en 2012 is de Michaelskerk uitgebreid gerenoveerd en is de buitenruimte opnieuw ingericht. De Michaelisheuvel en -kerk zijn een bijzonder kleinood in het centrum van een nu grotendeels nieuw geconcipieerd westelijke deel van Hildesheim.

In 1985 werd de Michaeliskerk samen met de dom van Hildesheim opgenomen op de UNESCO-werelderfgoedlijst als toonbeeld van unieke preromaanse architectuur en kunst.

St. Michaelis - al meer dan 1000 jaar oud

In 1010 werd met de bouw van de kerk gestart in opdracht van bisschop Bernward (993 tot 1022). Hij liet een benedictijnenklooster bouwen op een heuvel buiten de toenmalige stadsmuren. De crypte en latere begraafplaats van Bernward werd door hem ingewijd in 1015, kort voor zijn dood (1022) alsook de kerk die nog in aanbouw was.

Zijn opvolger, bisschop Godehard, voltooide de bouw en zegende de afgewerkte kerk in 1033 in. Na een brand, waardoor structurele aanpassingen nodig waren, werd de Michaeliskerk in 1186 opnieuw ingewijd door bisschop Adelog.

De Michaeliskerk is in de loop der eeuwen meerdere malen aangepast, zowel op structureel vlak als qua inrichting. Sommige kunstwerken zijn het slachtoffer geworden van de protestantse Reformatie en de daarmee gepaard gaande beeldenstorm.

In 1542 werd de kerk protestants. Toch mochten de monniken van het klooster de crypte en een deel van het noordwestelijke dwarsschip dat aan het klooster grenst, blijven gebruiken.

Met de secularisatie werd het klooster in 1809 ontbonden en gesloten, alleen de crypte bleef katholiek. De kerk werd tijdelijk gebruikt als opslagplaats voor stro en hooi.

Toen in 1827 een ziekenhuis voor mentaal gehandicapten in het voormalige klooster werd ondergebracht, werd er ook een kegelbaan aangelegd. In 1844 werd de kerk teruggegeven aan de Michaelis-parochie. De zeldzame vorm van gebruik door beide kerkgemeenschappen wordt simultaankerk genoemd.

Toen grote delen van Hildesheim op 22 maart 1945 door bommen werden getroffen, werd ook de Michaeliskerk verwoest. Maar op 4 oktober 1945 riep de pastoor van de Michaeliskerk, Kurt Degener, al op tot de wederopbouw. In 1950 werd het langschip opnieuw ingewijd. De heropbouw van de gehele kerk volgens het Ottonse model werd voltooid met de inwijding van de kerk in 1960.

Openingstijden

De kerk is geopend van april tot oktober, dagelijks van 8:00 u tot 18:00; van november tot maart, dagelijks van 9:00 u tot 16:00 u. Op dinsdag is de kerk pas vanaf 10:00 u 's ochtends geopend. De mogelijkheid om de kerk te bezoeken tijdens diensten, concerten en eventuele concertrepetities is beperkt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ons aanwezigheidsteam verwelkomt u graag in de kerk, staat tot uw beschikking met informatie, alsook een groot assortiment kerkgidsen, ansichtkaarten en vakliteratuur over de kerk.

In het zuidoostelijke dwarsschip nodigt een gebedshoek uit tot stilte.

FOTO'S EN VIDEO'S MAKEN IN DE KERK

Wij behouden ons, als eigenaar van de kerk, het recht voor om het maken van foto's en video's te onderwerpen aan onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het staat u vrij om zonder speciale toestemming foto's en video's te maken voor privédoeleinden, op voorwaarde dat u zich beperkt tot het gebruik van de ingebouwde flits en dat u geen statief gebruikt.

U mag alleen foto's en video's op het internet plaatsen voor privédoeleinden (zoals uw eigen homepage). Het registreren van uw foto's en video's in databases met afbeeldingen en bij aanbieders van stockafbeeldingen is over het algemeen niet toegestaan. De overdracht van auteurs- en gebruiksrechten aan derden, in het bijzonder het uitgeven van zogenaamde Creative Commons-licenties en het plaatsen in wiki's is verboden.

Als u beelden wilt produceren voor commerciële, culturele of wetenschappelijke doeleinden, neem dan schriftelijk contact op met het kerkbestuur onder opgave van een korte beschrijving van uw project. Wij bekijken uw aanvraag snel en proberen hier redelijkerwijs in te voorzien.

RONDLEIDINGEN VOOR GROEPEN

Onze kerkgidsen geven op afspraak rondleidingen in de Michaeliskerk. De prijs bedraagt 3 euro per persoon, met een minimum van 40 euro.

Onze religieuze onderwijsdienst biedt speciale rondleidingen aan voor kinderen. De prijs hiervoor bedraagt één euro per kind. Gelieve eventuele verzoeken voor rondleidingen aan het parochiekantoor te richten.

Externe rondleidingen door de kerk voor groepen van meer dan vijf personen moeten altijd vooraf worden overeengekomen met het kerkbestuur. Neem contact op met ons parochiekantoor voor meer informatie.

Contact en routebeschrijving

Parochie St. Michaelis in Hildesheim

E-mail: kg.michaelis.hildesheim[at]evlka.de 

Telefoon: 05121 - 34410 

Adres voor uw gps: 

Michaelisplatz 1, 31134 Hildesheim

Copyright 2023