UNESCO Werelderfgoed Kathedraal van Hildesheim

De dom van Hildesheim betekent teruggaan naar de oorsprong van Hildesheim en het bisdom. Hier ontdekt u de sporen van een 1200 jaar lange geschiedenis, alsook de legenden die zich letterlijk om de plaats waar de dom is gebouwd heen nestelen.

In het spoor van de bisschoppen

Naar verluid was het een rozenstruik die keizer Lodewijk de Vrome ertoe heeft aangezet om rond 815 een eerste kapel op deze plaats te bouwen. Volgens de legende kon het relikwie van Maria, dat Ludwig in de takken had gehangen, niet meer van de struik worden gehaald - een goddelijk teken voor hem om hier zijn nieuwe bisdom te stichten. Tot op heden bloeit de rozenstruik elk voorjaar en siert het de apsis van de dom met zijn lichtroze bloemen.

Meer dan 1200 jaar geschiedenis gaven vorm aan de dom, die van het begin af aan een bisschopszetel is geweest: door de eeuwen heen heeft de dom verschillende grootten en wisselende vormen gehad en werd het met andere, steeds mooiere kunstwerken gevuld. De dom werd tweemaal verwoest: een brand in de 11e eeuw en een bomaanval aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoesten de dom bijna tot aan de funderingsmuren. De kostbare domschat is bewaard gebleven, omdat deze eerder in veiligheid werd gebracht. De dom werd herbouwd in romaanse stijl. In 1985 nam UNESCO de dom en domschat samen met de Michaeliskerk op in haar werelderfgoedlijst.

Indrukken

 • De doopvont

  De laat-Romaanse bronzen doopvont werd rond 1226 gemaakt, waarschijnlijk in een werkplaats in Hildesheim. Men vermoedt dat de Hildesheimse domprovoost Wilbrand von Oldenburg-Wildeshausen de opdrachtgever ervan is. Het indrukwekkende bronzen gietwerk is 1,70 meter hoog en heeft een diameter van 96 centimeter. De expressieve, decoratieve beeldtaal wijst op gotische stijlelementen.

 • De Hezilo-kroonluchter (1/2)

  De romaanse luchter, die bisschop Hezilo in 1061 aan de dom schonk, is indrukwekkend qua omvang en vormgeving: de luchter heeft een doorsnede van zes meter. Verguld koper laat het opulent vormgegeven goudsmeedkunstwerk schitteren in het licht. Latijnse inscripties brengen boodschappen over die de wielvormige kroonluchter identificeren als een symbool van het hemelse Jeruzalem: de stadsmuur met twaalf torens, twaalf open poorten en kantelen met 72 kaarsen.

 • De Hezilo-kroonluchter (2/2)

  De Hezilo-kroonluchter is de oudste en grootste van de in totaal vier overgebleven middeleeuwse wielvormige kroonluchters (de Azelin- of Thietmar-kroonluchter in de dom van Hildesheim, Barbarossa-kroonluchter in de dom van Aken en Hartwig-kroonluchter in het klooster van Comburg). De Hezilo-kroonluchter hing in het langschip totdat de dom werd vernield in 1945. Na de wederopbouw van de dom kreeg het een plaats boven het hoogaltaar. De kroonluchter werd tussen 2002 en 2007 uitvoerig gerestaureerd en keerde in 2014 terug naar zijn oorspronkelijke plaats in het langschip.

 • De Thietmar-kroonluchter

  De Azelin- of Thietmar-kroonluchter is één van de in totaal vier overgebleven middeleeuwse wielvormige kroonluchters (de Hezilo-kroonluchter in de dom van Hildesheim, Barbarossa-kroonluchter in de dom van Aken en Hartwig-kroonluchter in het klooster van Comburg).

 • Het Mariabeeld

  Het Mariabeeld, bekend als de 'Tintenfassmadonna' (verwijzend naar de inktpot in haar rechterhand), is de beschermheilige van de Mariendom. Het werd rond 1430 door een onbekende beeldhouwer uit Nedersaksen in gotische S-vorm uit eikenhout gesneden. Moeder en zoon kijken bevallig op de beschouwers neer. Hun statige hoogte van 1,80 meter en de zeldzame vormgeving maken zowel indruk op bezoekers als vakmensen. Terwijl Maria haar zoon, met een pen en een rol papier in de hand, in haar linkerarm draagt, overhandigt ze hem met haar rechterhand een inktpot.

 • De Bernwarddeur

  Bisschop Bernward heeft in 1015 de opdracht gegeven om de beide 4,72 meter hoge deurvleugels voor de westelijke ingang van de dom te bouwen. Ze zijn vernoemd naar hun bedenker en nemen een bijzondere plaats in tussen de middeleeuwse deuren: ze behoren tot de hoogste van hun tijd. Voor het eerst sinds de oudheid bevat een deur weer een indrukwekkend sculpturaal beeldprogramma. Elke vleugel is uit één stuk gegoten uit brons.

 • De crypte

  Het ontwerp van de crypte dateert van 1061 en de bouw van de dom onder bisschop Hezilo. Hezilo liet de crypte verbinden met de oudere cirkelvormige crypte om zo één grote, driebeukige ruimte te vormen die destijds was voorbehouden voor het Maria-altaar. Onder de crypte werden tijdens de renovatiewerkzaamheden in het oostelijke deel overblijfselen van de eerste Marienkapelle van Lodewijk de Vrome gevonden. In het westelijke deel van de crypte bevindt zich de reliekschrijn van bisschop Godehard, die in 1038 overleed.

  Rond 1770 werd de crypte herbouwd in barokke stijl, maar aan het einde van de 19e eeuw kreeg ze haar oorspronkelijke Romaanse karakter terug. Na de wederopbouw in 1960 werd de crypte gebruikt als sacramentskapel. Tijdens de renovatiewerkzaamheden werden de oude ingangen aan de voorzijde van het hoogaltaar weer vrijgemaakt.

 • De rozenstruik

  Volgens de legende staat de rozenstruik al bijna 1200 jaar bij de dom van Hildesheim. Elk jaar van eind mei tot begin juni siert de rozenstruik de apsis van de dom met zijn lichtroze bloemen. De stichtingslegende van het bisdom gaat terug tot de 1000 jaar oude rozenstruik: in 815 liet keizer Ludwig de Vrome een kostbaar relikwie van Maria achter aan een tak van een boom. Toen hij later opmerkte dat hij het relikwie kwijt was en het wilde terughalen, kon het niet meer uit de takken worden gehaald. Ludwig zag dit als een goddelijk teken en liet de Marienkapelle op deze plek bouwen en vestigde er de nieuwe bisschopszetel.

 • De Steinbergkapel

  De Steinbergkapel, gebouwd rond 1405, ligt aan de linkerkant van het Nordparadies en is vernoemd naar de oprichter ervan, Lippold von Steinberg (ca. 1325 - 1415). Restanten van muurschilderingen, waarschijnlijk van de patroonheiligen van de dom en heiligen, maar ook gedeeltelijk bewaarde inscripties, getuigen van het oorspronkelijke doel van de dom: het eren van de patroonheiligen van de dom. Als domheer in de 15e eeuw droeg Lippold von Steinberg in aanzienlijke mate bij aan de bouwkundige uitbreiding en inrichting van de dom.

FOTO'S EN VIDEO'S MAKEN IN DE KERK

Wij behouden ons, als eigenaar van de kerk, het recht voor om het maken van foto's en video's te onderwerpen aan onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het staat u vrij om zonder speciale toestemming foto's en video's te maken voor privédoeleinden, op voorwaarde dat u zich beperkt tot het gebruik van de ingebouwde flits en dat u geen statief gebruikt.

U mag alleen foto's en video's op het internet plaatsen voor privédoeleinden (zoals uw eigen homepage). Het registreren van uw foto's en video's in databases met afbeeldingen en bij aanbieders van stockafbeeldingen is over het algemeen niet toegestaan. De overdracht van auteurs- en gebruiksrechten aan derden, in het bijzonder het uitgeven van zogenaamde Creative Commons-licenties en het plaatsen in wiki's is verboden.

Als u beelden wilt produceren voor commerciële, culturele of wetenschappelijke doeleinden, neem dan schriftelijk contact op met het kerkbestuur onder opgave van een korte beschrijving van uw project. Wij bekijken uw aanvraag snel en proberen hier redelijkerwijs in te voorzien.

Informatie en openingstijden

Hildesheimer Dom

Domhof, 31134 Hildesheim
Tel. 05121-307-770

www.dom-hildesheim.de

Mariendom

Maandag tot vrijdag 10:00 u tot 18:00 u

Zaterdag 10:00 u tot 16:30 u

Zondag 12:00 u tot 17:30 u

Domfoyer

Maandag tot zondag 10:00 u tot 18:00 u

Routebeschrijving

Contactgegevens en contactpersonen

Petra Meschede
Public relations

dom-information@bistum-hildesheim.de
Copyright 2024