UNESCO-Werelderfgoed domschat van Hildesheim

De Hildesheim domschat behoort tot één van de grootste en belangrijkste kerkschatten van Europa. De schatten die hier in meer dan duizend jaar zijn verzameld, getuigen van het geleefde geloof. De domschat werd samen met de Michaeliskerk en dom van Hildesheim in 1985 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed.

Indrukken

 • Stichtingsreliekschrijn

  Het stichtingsreliekschrijn, ook wel lipsanotheek genoemd, is direct gerelateerd aan de stichtingslegende van het bisdom. De capsule die de kapelaan van keizer Ludwig de Vrome was vergeten en die daarna niet meer uit de struik verwijderd kon worden, is waarschijnlijk de zilveren capsule van dit reliekschrijn. De capsule werd wetenschappelijk gedateerd als stammend uit de 9e eeuw, dus Karolingisch. Het voetstuk en de houder stammen uit de 13e en 14e eeuw. Het originele reliekschrijn wordt bewaard in de crypte van de dom, een kopie bevindt zich in het museum van de domkerk. Ook vandaag de dag nog wordt het stichtingsreliekschrijn plechtig overhandigd aan elke nieuwe bisschop op de dag van zijn inhuldiging.

 • Grote Gouden Madonna

  De zogenaamde Grote Gouden Madonna is het oudste gebeeldhouwde beeld van Maria ter wereld. Het dateert van de vroege middeleeuwen, het begin van de 11e eeuw, en is waarschijnlijk een schenking van de Heilige Bernward. Maria houdt het Christuskind in haar schoot. De kern van deze figuur is gemaakt van populierenhout en is belegd met dunne platen rijkelijk versierd bladgoud.

 • Schuifvormige kruisen

  De domschat van Hildesheim telt in totaal drie schuifvormige kruisen, die allemaal individueel zijn ontworpen. Ze zijn alle drie gemaakt van vergulde koperplaat, rijkelijk versierd en bezet met bergkristallen. Een doorn geeft aan dat de kruizen actief werden gebruikt in de liturgie. Deze traditie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Met zijn drie exemplaren heeft het dommuseum het grootste aantal schuifvormige kruisen in Europa.

 • Gouden kelk en pateen van bisschop Gerhard

  De gouden kelk en pateen behoren tot de beste 14e eeuwse goudsmeedwerken in Duitsland. Zeven scènes uit het leven van Jezus zijn als medaillons gegraveerd aan de voet van de kelk, die ook zijn omgeven door edelstenen en gemmen. En de bovenste buitenkant van de kelk, met arcades, toont Christus met zijn discipelen tijdens het Laatste Avondmaal. De buitenkant van de pateen is als een cirkelvormig medaillon met de symbolen van de vier evangelisten versierd. De vijfde, iets grotere medaillon in het midden geeft het Lam Gods weer. Deze gouden kelk wordt nog steeds gebruikt in de liturgie bij elke priesterwijding.

 • Het reliekschrijn van de patroonheilige van de dom (de zogenaamde Steinbergsches Turmreliquiar)

  Aan het begin van de 15e eeuw liet de domheer van Hildesheim, Lippold von Steinberg, dit zeshoekige torenreliekschrijn vervaardigen. Een sculpturaal hoogstandje. In een inscriptie staat duidelijk dat het zijn schenking is. Het torenreliekschrijn bestaat uit een sokkel met drie telkens kleiner wordende niveaus waarin Maria, apostelen, heiligen, aanbiddende mensen en martelaren worden getoond. Alle patroonheiligen van de dom zijn opgenomen in dit reliekschrijn.

 • De arendlezenaar

  De adelaar met de draak in zijn klauwen is een ander voorbeeld van het belang van Hildesheim als locatie voor hoogwaardige middeleeuwse kunst- en gietwerken. Het bronsgietwerk dat in 1230/40 werd gemaakt, staat symbool voor de triomfantelijke overwinning van Christus op Satan. Het origineel staat in het dommuseum, een kopie staat voor het hoogaltaar en dient als ambo.

Copyright 2024