Gegevensbescherming

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke volgens § 4 nr. 9 van de Duitse wet op de bescherming van kerkelijke gegevens (Gesetz über den kirchlichen Datenschutz - KDG) is

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, en, in voorkomend geval, uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband worden verkregen, wanneer de opslag ervan niet meer nodig is of beperken de verwerking ervan als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn.

(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod beroep doen op aangestelde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitvoerig over de respectievelijke processen. Wij vermelden in dit opzicht ook de vastgelegde criteria van de bewaarperiode.

Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • recht om inzage te verkrijgen,
 • recht op rectificatie of wissing,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit voor de verantwoordelijke is de diocesane gegevensbeschermingsfunctionaris van de Noord-Duitse bisdommen.

Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch gezien noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (de rechtsgrond hiervoor is § 6, lid 1 sub g van de Duitse wet op de bescherming van kerkelijke gegevens):

 • IP-adres,
 • datum en tijdstip van het verzoek,
 • verschil in tijdszone ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • website waar het verzoek vandaan komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en zijn interface,
 • taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen en die bepaalde informatie doorgeven aan de partij die het cookie instelt (in dit geval ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overdragen naar uw computer. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Als u het er niet mee eens bent dat de door u opgevraagde pagina's in de statistieken worden opgenomen, heeft u verschillende opties:

 • U kunt HTTP-cookies in uw browser verwijderen.
 • Veel browsers kunt u zo instellen dat het de beheerders van de website aangeeft dat ze u niet in dergelijke statistieken mogen opnemen (de zogenaamde 'volg-me-niet'-optie). Wij voldoen aan deze vereiste.

(4) Gebruik van overige cookies

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:

 • tijdelijke cookies (zie b),
 • permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken vanaf uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van het cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Integratie van YouTube-video's

(1) We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie die u heeft opgevraagd op de betreffende subpagina op onze website. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt zowel wanneer u een YouTube-account hebt waarmee u bent aangemeld als wanneer u geen gebruikersaccount hebt. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u YouTube niet wilt openen met uw profiel, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en/of voor afgestemde vormgeving van de website. Dergelijk gebruik dient met name (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) voor het aanbieden van afgestemde reclame en het informeren van andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

(3) Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, verwijzen wij u naar hun privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan de bepalingen van de EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google Maps

(1) Op onze websites maken we gebruik van plug-ins van de kaartenservice Google Maps. Dit is een aanbod van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens door een dergelijke plug-in worden verzameld. Wij hebben ook geen invloed op het gebruik van de gegevens door Google. Er kan worden aangenomen dat ten minste het IP-adres en de informatie over de gebruikte eindapparaten worden verzameld en gebruikt, ook kan niet worden uitgesloten dat Google Maps probeert om cookies op de gebruikte eindapparaten op te slaan. Google kan hierdoor op de hoogte worden gesteld van bezoeken aan bepaalde internetpagina's. Gebruikers die tegelijkertijd zijn aangemeld bij Google kunnen worden geïdentificeerd door Google. Voor informatie over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google, dat u kunt vinden op https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/.

Integratievan Soundcloud

Op onze websites maken we gebruik van plug-ins van de audioservice SoundCloud. Dit is een aanbod van SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn. Wij hebben geen invloed op welke gegevens door een dergelijke plug-in worden verzameld. Wij hebben ook geen invloed op het gebruik van de gegevens door SoundCloud Limited. Er kan worden aangenomen dat ten minste het IP-adres en de informatie over de gebruikte eindapparaten worden verzameld en gebruikt, ook kan niet worden uitgesloten dat SoundCloud Limited probeert om cookies op de gebruikte eindapparaten op te slaan. SoundCloud Limited kan hierdoor op de hoogte worden gesteld van bezoeken aan bepaalde internetpagina's. Gebruikers die tegelijkertijd zijn ingelogd bij SoundCloud Limited kunnen worden geïdentificeerd door SoundCloud Limited. Voor informatie over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan verwijzen wij u naar het privacybeleid van SoundCloud Limited, dat u kunt vinden op https://soundcloud.com/pages/privacy.

Flickr

Op onze website maken we gebruik van plug-ins van de fotoservice Flickr. Dit is een aanbod van Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, VS. Wij hebben geen invloed op welke gegevens door een dergelijke plug-in worden verzameld. Wij hebben ook geen invloed op het gebruik van de gegevens door Flickr. Er kan worden aangenomen dat ten minste het IP-adres en de informatie over de gebruikte eindapparaten worden verzameld en gebruikt, ook kan niet worden uitgesloten dat Flickr probeert om cookies op de gebruikte eindapparaten op te slaan. Flickr kan hierdoor op de hoogte worden gesteld van bezoeken aan bepaalde internetpagina's. Gebruikers die tegelijkertijd zijn aangemeld bij Flickr kunnen worden geïdentificeerd door Flickr. Voor informatie over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan verwijzen wij u naar het privacybeleid van Flickr, dat u kunt vinden op info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/flickr/details.html.

Verdere functies van onze website en aanbod

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Voor dit doel zult u in het algemeen aanvullende persoonsgegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde grondslagen voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en aangesteld, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u in de beschrijving van het aanbod over de gevolgen hiervan.

(4) Op onze pagina's vindt u ook links naar de websites van andere aanbieders. Deze verwijzing houdt echter niet geen inhoudelijke aanbeveling in. Uitsluitend de verantwoordelijke beheerder van de desbetreffende website is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Mocht u merken dat een of meer van deze websites in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of anderszins ongepaste inhoud bevatten, laat het ons dan weten. Wij zullen dergelijke links van onze homepage verwijderen. Helaas kunnen wij ook de werking van de links niet garanderen, omdat de beheerders van de websites ons niet altijd op de hoogte stellen van wijzigingen. Wij hebben ook geen invloed op de naleving van de regels voor gegevensbescherming door andere aanbieders. Informeer u op de betreffende pagina's over de daar geldende voorschriften voor gegevensbescherming.

Bezwaar tegen of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking van uw toestemming heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wat door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt beschreven. In het geval van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde wijze mogen blijven verwerken. In het geval dat uw bezwaar gegrond is, zullen wij de feiten van de zaak onderzoeken en de gegevensverwerking ofwel stopzetten of aanpassen, ofwel onze dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken door gebruik te maken van de volgende contactgegevens:

Wijzigingen van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring indien nodig te wijzigen, bijvoorbeeld als ons aanbod verandert of om het aan te passen aan de huidige wettelijke vereisten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming zal dan gelden vanaf u de website opnieuw bezoekt.

Copyright 2024