UNESCO-verdensarv St. Michaeliskirken

I 2010 fejrede Michaeliskirken sit 100-års jubilæum. Michaeliskirken blev omfattende renoveret i perioden fra 2005 til 2012 og området omkring kirken blev nyanlagt. Michaelishøjen og kirken er særlige klenodier i centrum af den vestlige del af Hildesheim, som i dag har undergået en omfattende byfornyelse.

I 1985 blev St. Michaelis sammen med domkirken optaget på UNESCO's verdensarvsliste som eksempel på tidlig pre-romansk arkitektur og kunst.

ST. MICHAELISKIRCHE - I OVER 1000 ÅR

I 1010 blev byggeriet af kirken påbegyndt på foranledning af biskop Bernward (993 til 1022). Han fik opført et Benediktinerkloster på en bakke uden for den daværende bymur. Krypten og Bernwards senere gravsted blev indviet af ham i 1015, og kort før sin død (1022) indviede han også klosterkirken.

Hans efterfølger, biskop Godehard, færdiggjorde byggeriet, og i 1033 velsignede han den færdigbyggede kirke. Efter en brand, som nødvendiggjorde ændringer af bygningerne, blev Michaeliskirken igen indviet i af biskop Adelog i 1186.

I århundredernes løb er St. Michaelis bygninger og indretning blevet ændret flere gange. Nogle kunstværker blev ofre for reformationen og den ødelæggelse af billeder, som fulgte med.

I 1542 blev kirken protestantisk. Alligevel måtte kostrets munke stadig bruge krypten og en del af klosterets tilhørende nordvest-tværskib.

I forbindelse med sekulariseringen blev klosteret opløst og lukket i 1809, kun krypten forblev katolsk. Kirken fungerede en overgang som halm- og hølager.

Ved etablering af en anstalt for mentalt handicappede i det tidligere kloster i 1827, blev der bygget en keglebane. I 1844 blev kirken givet tilbage til Michaelis-sogn. Den sjældne anvendelse af begge trosretning kaldes en simultankirke.

Da store dele af Hildesheim blev ødelagt af bomber den 22. marts 1945, blev også St. Michaelis forvandlet til murbrokker og aske. Men allerede den 4. oktober 1945 blev genopbygningen igangsat af præsten ved Michaelis, Kurt Degener. I 1950 blevet kirkeskibet indviet igen. Genopbygning af hele kirken efter ottonisk forbillede blev afsluttet i 1960 med indvielse og velsignelse.

ÅBNINGSTIDER

Kirken er normalt åben fra dagligt fra april til oktober fra kl. 8 til 18, fra november til marts dagligt fra kl. 9 til 16. Om tirsdagen åbner kirken først kl. 10. Vi beder om forståelse for, at mulighederne for besøg under gudstjenester, og henholdsvis koncerter og koncertprøver begrænses.

Vores ansatte glæder sig til at byde dig velkommen i kirken, svarer gerne på spørgsmål og har et stort udvalg af kirkeguidebøger, postkort og faglitteratur om kirken klar til dig.

I det sydøstlige tværskib indbyder et bedehjørne en til stille stund.

FOTO- OG FILMOPTAGELSE I KIRKEN

Vi forbeholder os, som ledere og administratorer af kirken, ret til kræve en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os til foto- og filmoptagelser. Uden en særlig tilladelse må man gerne fotografere og filme til private formål under forudsætning af, at du begrænser dig til kun at bruge kameraets indbyggede blitz og ikke bruger et stativ.

Indsættelse af fotos og videoer på internettet er kun tilladt til private formål (som ens egen hjemmeside). Indsættelse af dine billeder og videoer i billed-databaser og hos billed-agenturer er grundlæggende ikke tilladt. En videregivelse af autor- og brugsret til tredjepart, især også udstedelse af såkaldte Creative Commons licenser og indsættelse i Wikis er ikke tilladt.

Hvis du vil bruge optagelserne til kommercielle, kulturelle eller videnskabelige formål, så henvend dig venligst skriftligt til kirkens ledelse med en kort beskrivelse af dit projekt. Vi vil straks gennemgå din ansøgning og imødekomme den så vidt muligt.

RUNDVISNINGER I KIRKEN FOR GRUPPER

Vi tilbyder rundvisning af grupper i Michaeliskirken efter forudgående bestilling; disse varetages af vores kirkerundvisere. Prisen er 3 euro pr. person, dog mindst 40 euro.

Vores religionspædagogiske tjeneste tilbyder særlige rundvisninger til børn. Prisen er 1 euro pr. barn. Forespørgsler om rundvisninger til rettes til sognekontoret.

Eksterne rundvisninger af grupper på over fem personer i kirken skal aftales med kirken på forhånd. Henvend dig venligst til sognekontoret, som vil være behjælpelig med flere oplysninger.

Kontakt og vejledning

Sognet St. Michaelis i Hildesheim

E-mailkg.michaelis.hildesheim[at]evlka.de 

Telefon: 05121 - 34410 

Adresse til din navigationsenhed:

Michaelisplatz 1, 31134 Hildesheim

Copyright 2023