Databeskyttelse

Information om indsamling af persondata

(1) I det følgende informerer vi om indsamling af persondata i forbindelse med anvendelse af vores hjemmeside. Persondata er alle data, som kan henføres til dig som person, fx navn, adresse, e-mailadresser, brugerforhold.

(2) Ansvarlig jf. § 4 nr. 9 i den (tyske) lov om kirkelig databeskyttelse (KDG) er

Bernward Mediengesellschaft mbH
Domhof 24
31134 Hildesheim
Tel. (05121) 307-800
Fax (05121) 307-801
E-Mail: info[at]bernward-medien.de
Geschäftsführer: Thomas Hagenhoff

(3) Hvis der tages kontakt med os via e-mail eller via en kontaktformular, bliver de data, som du meddeler os (din e-mailadresse, navn og telefonnummer) gemt hos hos for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter data, som er genereret i denne sammenhæng, når det ikke længere er påkrævet at gemme dem, eller begrænser bearbejdningen af disse, hvis der findes en lovgivningsmæssig opbevaringspligt.

(4) Der kan være tilfælde, hvor vi henvender os til vores serviceudbyder i forbindelse med enkelte funktioner i vores tilbud eller gerne vil bruge dine data til reklameformål; i det nedenstående informerer vi dig detaljeret om de pågældende processer. Her nævnes også de fastsatte kriterier for opbevaringsperioden.

Dine rettigheder

(1) I forhold til os har du følgende rettigheder angående de pågældende persondata:

 • Ret til oplysning
 • Ret til berigtigelse eller sletning
 • Ret til begrænsning af bearbejdningen
 • Ret til indsigelse mod bearbejdningen
 • Ret til dataportabilitet

(2) Du har desuden ret til at klage over vores behandling af dine persondata til en databeskyttelsesmyndighed. Den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed er det nordtyske bispedømmes stifts-databeskyttelsesansvarlige.

Indsamling af persondata ved besøg på vores hjemmeside

(1) Når vores hjemmeside udelukkende anvendes til informationssøgning, dvs. hvis du ikke tilmelder dig eller på anden måde overfører oplysninger, indsamler vi kun de persondata, som din browser overfører til vores server. Hvis du gerne vil se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er nødvendige for os af tekniske årsager for at kunne vise hjemmesiden og garantere stabilitet og sikkerhed (det juridiske grundlag er § 6 afs. 1 lit. g KDG):

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for forespørgslen
 • Tidszoneforskel efter Greenwich Mean Time (GMT)
 • Henvendelsens indhold (konkret side)
 • Besøgsstatus/HTTP-statuskode
 • Altid overført datamængde
 • Den hjemmeside, som henvendelsen kommer fra
 • Browser
 • Operativsystem og grænseflade
 • Browsersoftwarens sprog og version

(2) Foruden de tidligere nævnte data gemmer vi cookies på din computer i forbindelse med din anvendelse. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk af den anvendte browser og det websted, som sætter cookies (i dette tilfælde os), får tilført bestemte oplysninger. Cookies kan ikke eksportere programmer eller overføre virus til din computer. Formålet med dem er at gøre det samlede internet-tilbud mere brugervenligt og effektivt.

De indsamlede informationer fra cookies om din anvendelse af denne hjemmeside videregives ikke til tredjepart. Du kan forhindre at der installeres cookies ved hjælp af en bestemt indstilling af din browsersoftware; men vi gør samtidig opmærksom på, at du så til gengæld ikke kan bruge samtlige funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Hvis du ikke vil acceptere, at dit opkald til siden indgår i statistikkerne, har du flere forskellige muligheder:

 • Du kan slette HTTP-cookies i din browser.
 • Mange moderne browsere kan indstilles til at signalere til hjemmesideudbyderne, at du ikke vil medregnes i denne type statistik (såkaldt "do-not-track"). Vi overholder dette regulativ.

(4) Yderligere anvendelse af cookies

a) Denne hjemmeside anvender følgende typer cookies, og disses omfang og funktionsmåde forklares efterfølgende:

 • Midlertidige cookies (dertil b)
 • Persistente cookies (dertil c).

b) Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Det drejer sig især om session-cookies. De gemmer en såkaldt session-ID, som samler din browsers forskellige i forespørgsler det samme sted. Derigennem bliver din computer genkendt, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Session-cookies bliver slettet, når du logger ud eller lukker browseren.

c) Persistente cookies slettes automatisk efter en bestemt periode, som kan være forskellig for de enkelte cookies. Du kan til enhver tid slette cookies via sikkerhedsindstillingerne i din browser.

d) Du kan konfigurere din browser-indstilling efter eget ønske og fx afvise optagelse af tredjepart-cookies eller alle cookies. Vi gør opmærksom på, at du så eventuelt ikke vil kunne bruge alle denne hjemmesides funktioner.

Indlejring af YouTube-videoer

(1) Vi har indlejret YouTube-videoer i vores online-tilbud, som er gemt på www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra hjemmeside. Denne dataoverførsel har vi ingen indflydelse på.

(2) Via besøget på hjemmesiden får YouTube oplyst, at du har kaldt den pågældende underside op på vores hjemmeside. Desuden overføres de data, som er nævnt under § 3 i denne erklæring. Dette sker uafhængigt af, om du er logget ind via en YouTube-brugerkonto, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, bliver dine data lagt direkte ind på din konto. Hvis du ikke vil have data lagt ind via din YouTube-profil, skal du logge ud før aktivering af knappen. YouTube gemmer dine data på din brugerprofil og anvender dem til reklameformål, markedsundersøgelser og/eller målrettet opbygning af deres hjemmeside. Denne udnyttelse sker især (selv for ikke-indloggede brugere) til fremstilling af målrettet reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at modsætte dig oprettelse af denne brugerprofil, hertil skal du gøre denne ret gældende over for YouTube.

(3) Yderligere Information om dataindsamlingens formål og omfang og YouTubes behandling af data findes i deres databeskyttelseserklæring. Der kan du også få yderligere information om dine rettigheder og muligheder at beskytte dit privatliv: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbejder også dine persondata USA og er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Indlejring af Google Maps

(1) På vores hjemmeside indsætter vi plugins fra korttjenesten Google Maps. Det drejer sig om et tilbud fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på, hvilke data et sådant plugin indsamler. Ligeledes har vi ingen indflydelse på, hvordan Google anvender disse data. Man kan gå ud fra, at som minimum gemmes og anvendes IP-adressen samt information om den anvendte enhed, desuden kan det ikke udelukkes, at Google Maps vil forsøge at gemme cookies på den anvendte enhed. Google kan derigennem få oplysninger om besøg på bestemte sider på internettet. Brugere, som samtidig er tilmeldt Google, kan identificeres af Google. Information om indsamlede data og anvendelsen af disse kan du finde i Googles databeskyttelseserklæring, som findes på https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/.

Indlejring af Soundcloud

På vores hjemmeside indsætter vi plugins fra audiotjenesten SoundCloud Her drejer det sig om et tilbud fra SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin. Vi har ingen indflydelse på, hvilke data et sådant plugin indsamler. Ligeledes har vi ingen indflydelse på, hvordan SoundCloud Limited anvender disse data. Man kan gå ud fra, at som minimum gemmes og anvendes IP-adressen samt information om den anvendte enhed, desuden kan det ikke udelukkes, at SoundCloud Limited vil forsøge at gemmee cookies på den anvendte enhed. SoundCloud Limited kan derigennem få oplysninger om besøg på bestemte sider på internettet. Brugere, som samtidig er tilmeldt SoundCloud Limited, kan identificeres af SoundCloud Limited. Information om indsamlede data og anvendelsen af disse kan du finde i SoundCloud Limiteds databeskyttelseserklæring, som findes på https://soundcloud.com/pages/privacy.

Flickr

På vores hjemmeside indsætter vi plugins fra fototjenesten Flickr. Det drejer sig sig om et tilbud fra Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Vi har ingen indflydelse på, hvilke data et sådant plugin indsamler. Ligeledes har vi ingen indflydelse på, hvordan Flickr anvender disse data. Man kan gå ud fra, at som minimum gemmes og anvendes IP-adressen samt information om den anvendte enhed, desuden kan det ikke udelukkes, at Flickr vil forsøge at gemme cookies på den anvendte enhed. Flickr kan derigennem få oplysninger om besøg på bestemte sider på internettet. Brugere, som samtidig er tilmeldt Flickr, kan identificeres af Flickr. Information om indsamlede data og anvendelsen af disse kan du finde i Flickrs databeskyttelseserklæring, som findes på info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/flickr/details.html.

Andre funktioner og tilbud via vores hjemmeside

(1) Foruden anvendelse udelukkende til informationssøgning tilbyder vores hjemmeside forskellige serviceydelser, som kan anvendes efter interesse. Til dette skal du som regel angive yderligere persondata, som vi anvender til levering af den pågældende service, og de tidligere nævnte grundregler for databehandling gælder også her. 

(2) Vi anvender til dels eksterne serviceudbydere til bearbejdning af dine data. De udvælges og instrueres omhyggeligt af os, og de er forpligtede til at følge vores anvisninger og kontrolleres regelmæssigt.

(3) Såfremt vores serviceudbyder eller partner befinder sig i en stat udenfor det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS), informerer vi om konsekvenserne af denne omstændighed i beskrivelsen af tilbuddet.

(4) På vores sider findes desuden links til hjemmesider fra andre udbydere. Det betyder ikke, at vi anbefaler indholdet. Ansvaret for indholdet på disse sider ligger udelukkende hos den ansvarlige ejer af den pågældende side. Hvis du kan konstatere, at en eller flere af disse sider overtræder gældende lovgivning eller på anden måde har upassende indhold, så giv os venligst besked. Vi vil derefter fjerne sådanne sider fra vores hjemmeside. Vi kan desværre heller ikke garantere, at alle links virker, da ejerne af siderne ikke altid informerer os om ændringer. Vi har ligeledes stærkt begrænset indflydelse på fremmede udbyderes overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Find venligst oplysninger om dette på de pågældende sider angående overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

Indsigelse mod eller annullering af tilladelse bearbejdning af dine data

(1) Hvis du har givet dit samtykke til bearbejdning af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dette. En tilbagekaldelse påvirker tilladelsen til bearbejdning af dine persondata, når du har indsendt den til os.

(2) Såfremt vi skal afveje interesser ved behandlingen af dine persondata, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, når bearbejdningen ikke er påkrævet for at gennemføre en aftale med dig, hvilket vi altid meddeler ved den efterfølgende beskrivelse af funktionen. Ved indsendelse af en tilbagekaldelse beder vi om en beskrivelse af årsagerne til, at vi ikke må bearbejde dine persondata sådan som tidligere. I tilfælde af din begrundede tilbagekaldelse undersøger vi situationen, og vil enten indstille eller tilpasse databearbejdningen eller påvise vores tvingende nødvendige og legitime årsager til fortsættelse af bearbejdningen.

(3) Naturligvis kan du til enhver tid annullere tilladelsen til anvendelsen af dine persondata til reklameformål og dataanalyse. Du kan indsende din annullering af tilladelsen til reklameanvendelse via følgende kontaktoplysninger:

Bernward Mediengesellschaft mbH
Domhof 24
31134 Hildesheim
Tel. (05121) 307-800
E-Mail: info[at]bernward-medien.de

Ændring af denne databeskyttelseserklæring

Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring efter behov, fx ved ændringer af vores tilbud eller for at tilpasse den til de aktuelle lovkrav. Ved et nyt besøg gælder således den nye databeskyttelseserklæring.

Copyright 2023